Företaget


Complie Miljökonsult är en enskild firma som ägs av Annelie Mattson-Djos. Organisationsnummer 750928-8226.

Jag jobbar helst efter fasta priser, kontakta oss för en offert. Om vi inte kommit överens om annat är priset 650 kr/timme + reseersättning.

Om mig
Jag utbildad till, och har arbetat i många år som miljö- och hälosskyddsinspektör i flera olika kommuner. Jag har arbetat med både miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor, med fokus på miljöskydd på verkstadsindustrier, cisterner och liknande. Har också arbetat med livsmedelstillsyn och granskning av bl.a. miljörapporter, egenkontroll och HACCP. Är speciellt duktig på tolkning av aktuell lagstiftning inom miljö- och hälsoområdet. Jag är även utbildad inom miljöledning och diplomerad internrevisor inom ISO 14001 och 9000.

 

Fem fakta om Annelie:
Född: 1975
Bor: i Luleå
Civilstånd: gift med Johan
Barn: dotter 1 år
Husdjur: två katter

 

 

Meritförteckning

Yrkeserfarenheter:

 • Banverket/Trafikverket, miljösäkring av nybyggnation av järnväg m.m.
 • Div småföretagare, utbildning, egenkontroll m.m.
 • Älvdalens kommun, kompetensstöd för miljöavdelningen.
 • Älvdalens kommun, anställning som miljö- & hälsoskyddsinspektör.
 • Mora & Orsa kommun, anställning som miljöinspektör under flera år.
 • Ulricehamns kommun, anställning som miljö- & hälsoskyddsinspektör.

Utbildning:

 • Affärsutveckling och entreprenörskap, 10 p, Halmstad Högskola.
 • Miljöstrategi och miljöledning, 10 p, Umeå Universitet.
 • Internrevisionutbildning för ISO 14001 och ISO 9001.
 • Examen i miljö- och hälsoskydd 160 p, Umeå Universitet.

 

Exempel på kunder

 • Banverket/Trafikverket
 • Tubus System AB, Luleå
 • Älvdalens kommun, Miljöavdelningen
 • Ritt Goldstein, Falun
 • Oscars i Tännäs, Tännäs
 • Restaurang Älgen, Idre
 • Törnbergs Kök & Nöje AB, Orsa
 • Särna Skogsmuseum, Lomkällan, Särna
 • Bagarn i Idre, Idre
 • Gunneborgs Pensionat, Grövelsjön
 • Idre Sameby, Idre
 • Hotell Njupeskär, Särna
 • Värdshuset Fjätervålen, Fjätervålen
 • City Pizzeria, Mora