Jag erbjuder:

 • Hjälp med myndighetskontakter och juridiska frågor
 • Certifieringsarbeten och internrevisioner
 • Anmälningar och tillståndsansökningar
 • Egenkontroll och HACCP
 • Miljökonsekvensanalyser
 • Miljöutredningar
 • Kvalitetsarbeten
 • Miljörapporter
 • Provtagning
 • Utbildningar
 • Skrivelser

Miljöbalken

Miljöbalken innehåller en rad olika regler för olika typer av verksamhet som påverkar människors hälsa och miljön. Reglerna i de olika kapitlen styrs av de övergripande reglerna i de två inledande kapitlen.

Framförallt för små företag utan anställd för miljöarbetet kan det kännas tungt att hålla reda på alla regler.

Vi är experter på alla regler och kan hjälpa till med allt från enstaka skrivelser, miljörapporter och anmälningar, till tillståndsansökningar och miljöutredningar.

Utbildningar enligt era önskemål. Exempelvis:

 • Grundläggande miljökunskap
 • Introduktion till miljölagstiftningen
 • Kemikaliehantering
 • Miljöledningssystem
 • Hälsoeffekter

Skrivelser

Svårt med språket, stavning eller layout?
Myndigheterna uppskattar om det du skriver är lätt att förstå, så behöver de inte göra egna gissningar och tolkningar. Om myndigheterna missuppfattar det du vill säga, finns risken att ditt ärende drar ut på tiden, eller att du får ett felaktigt besked.

Många gånger vill man också göra ett bra intryck när man skriver till en myndighet. Hur man formulerar sig och disponerar en skrivelse säger en del om den person som skriver. Av egen erfarenhet vet vi att myndighetspersoner också är människor, och att de gör personliga bedömningar baserat på intryck från bl.a. skrivelser. Vill man vara säker på att bli tagen på allvar och att göra ett gott första intryck bör man därför se till att formulera sig väl och vara språkligt korrekt när man skriver.

Alla har inte samma förutsättningar. En del har inte svenska som modersmål, vissa är dyslektiker eller har andra intressen än att skriva.

Jag tycker om att skriva!
Och har erfarenhet av att skriva till (och som) myndigheter. Därför kan jag erbjuda dig hjälp med skrivelser till myndigheter och liknande. För ett överenskommet pris, skriver vi åt dig.

Kontakta mig genom länken nedan. Du talar om vad du vill skriva per e-post, post eller via telefon, så justerar jag texten så att det blir snyggt och proffsigt.

Kontakta mig