Myndighetsutövning

För närvarande kan jag tyvärr inte erbjuda tjänster inom myndighetsutövning.