Nyheter

2013-10-30
Familjen har fått tillökning och företaget tar en paus i verksamheten under barnledigheten.

2013-01-01
Complie miljökonslut har fått uppdraget att slutföra arbetet på Haparandabanan och bl.a. skriva en slutrapport för miljöarbetet.

2012-01-01
Avtalet med Trafikverket är förlängt ytterligare ett år.

2011-01-01
Trafikverket har avropat vårt avtal ytterligare ett år.

2010-04-01
Trafikverket tar över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket.

2010-01-01
Banverket har avropat vårt avtal ytterligare ett år.

2009-01-20
Complie Miljökonsult har skrivit ett avtal med Banverket Projektdistrikt Nord i Luleå. Avtalet innebär ett uppdrag på 1 500 timmar 2009, med option på ytterligare två år. Annelie Mattson-Djos bosätter sig i Luleå under uppdragstiden. Jag kommer främst att arbeta med miljösäkring av projektet Haparandabanan. Läs mer om Haparandabanan på Banverkets hemsida.